დეზობარიერი

რეზინის და კაუჩუკის დეზობარიერები

მარაგი: არის

ზომა:

70cm X 45cm 80cm X 60cm

დეზობარიერი არის ბაქტერიებისაგან დაცვის საუკეთესო საშუალება, იგი წარმოადგენს რეზინის სპეციალურ ავზს თავისი ჩასაფენით, რომელიც გაჟღენთილია სადეზინფექციო ხსნარით, რაც ურუნველყობს სასტერილიზაციო დაცვას სხვადასხვა ტიპის მიკროორგანიზმებისაგან!

ზომები: 55cm X 45cm; 70cm X 45cm; 80cm X 60cm;

დეზობარიერის ჩარჩოში ისხმევა სადეზინფექციო სითხე ( ე.წ. დეზობარიერის ხსნარი), რომელიც ანადგურებს ფეხსაცმელის ძირზე არსებულ ბაქტერიებს.

თურქეთი